Reklamacje

Odstąpienie od Umowy/ Zwroty.

1) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z dnia 31 marca 2000 r. z późn. zm.), jeśli towar nie spełnia oczekiwań Klienta, może on odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia*.
2) Wskazane powyżej w pkt.1 prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, a także do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ale dokonująca zakupu towaru na użytek prywatny.
3) Zwracany towar musi pozostać w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. np. sprawdzenie jakości, kompletności oraz funkcjonowania towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
4) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na własny koszt (koszty zwrotu towaru ponosi Klient), pod adresem biura i magazynu Usługodawcy: A New Therapy Sp. z o.o., ul. Szeligowska 4, 05-850 Szeligi.
5) Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie* o odstąpieniu od umowy, kopię dowodu zakupu (kopia paragonu lub kopia faktury) oraz numer rachunku bankowego, na jaki ma być zwrócona zapłacona cena oraz koszty dostawy (w opcji najtańszej wymienionej na stronie Sklepu). W przypadku braku wskazania numeru rachunku bankowego, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy takim samym sposobem jakiego Klient użył do zapłaty.
6) Po otrzymaniu towaru, Usługodawca dokona sprawdzenia towaru. Jeśli towar spełnia wymienione w pkt. 1 i 3 powyżej wymagania, Usługodawca dokona zwrotu zapłaty Klientowi.

Tryb postępowania reklamacyjnego
I. Gwarancja
1) Towary posiadają gwarancję Producenta lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Wzór Karty Gwarancyjnej znajduje się w zakładce” Reklamacje”.
2) Jeśli Kupujący stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, winien niezwłocznie skontaktować ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania.
3) Gwarancja nie obejmuje:
• uszkodzeń mechanicznych i chemicznych towaru oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych (np. pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, upadek z wysokości, etc.).
• uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi oraz samowolnych napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych, etc.
• towaru ze zmienionym numerem fabrycznym
• gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające zużyciu w czasie eksploatacji (futerały, maski, rurki, gumowe elementy, etc.).
4) Nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. kolor, wielkość, proporcje, etc.).
5) Reklamacje należy składać w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej Usługodawcy lub pisemnie pod adresem biura i magazynu Usługodawcy: A New Therapy Sp. z o.o., ul. Szeligowska 4, 05-850 Szeligi.
6) Towar reklamowany należy przesłać pod adresem biura i magazynu Usługodawcy: A New Therapy Sp. z o.o., ul. Szeligowska 4, 05-850 Szeligi wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura).
7) O rozpatrzeniu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
8) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, zgodnie z uprawnieniami Konsumenta określonymi w Karcie gwarancyjnej załączonej do towaru, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad, jeżeli:
• stwierdzono wadę fabryczną ukrytą wykonawczą lub materiałową niemożliwą do usunięcia lub
• w okresie gwarancji wykonano 3 (trzy) istotne naprawy a produkt nadal wykazuje usterki .

II. Rękojmia
9). Konsumentowi przysługują uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, przez okres 24 miesięcy od daty zakupu towary. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, gdy Klient korzysta z rękojmi i gdy wada towaru nie będzie istotna i da się łatwo i szybko usunąć, Sprzedający dokona takiej naprawy w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo wyboru: naprawy wadliwego towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu towaru. W przypadku wymiany towaru na nowy z tytułu rękojmi, termin gwarancji nie ulega wznowieniu. (Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
10) W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki towaru.

 

Wzór oświadczenia (plik do pobrania)

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
KONTAKT

Dział Obsługi Klienta:

Tel.: 22 721-15-11,

22 721-15-34,

733-681-305

E-mail: sklepic@sklepic.pl

Pracujemy: poniedziałek-piątek,

w godz. 8.00-16.00

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl